De ontwikkeling waarvoor wij staan is bovenstaand model te verwezenlijken.

Nu zetten we eerst in op het mogelijk maken van PGO's.

 

PGO (Persoonlijke gezondheidsomgeving)

Iedere burger een PGO 

We zijn aangesloten bij MedMij en beschikken over het MedMij-label.

 

Dat betekent:

Als je het MedMij-label ziet, dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

 

De 7 zekerheden van MedMij

Als je jouw gezondheidsgegevens uitwisselt via de MedMij-manier weet je deze dingen zeker:

 

  • Je hebt zelf regie over je eigen gezondheidsgegevens en kan ze gedurende je hele leven blíjven gebruiken in jouw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.
  • Alleen jij bepaalt welke gegevens je in je PGO verzamelt en met wie je ze deelt.
  • Jouw gezondheidsgegevens zijn volgens strenge eisen beveiligd en tijdens de uitwisseling altijd versleuteld.
  • Je gegevens worden alleen bewaard in je eigen PGO en op de plek waar ze nu ook al staan, bij je zorgaanbieder. Je gegevens komen dus niet bij derden terecht.
  • Niet alleen jouw PGO heeft het MedMij-label; ook de zorgverlener waar je gegevens mee uitwisselt heeft het label.
  • Stichting MedMij voert de uitgebreide toetsing uit die nodig is om het MedMij-label te verkrijgen.
  • Stichting MedMij bestaat uit nationale organisaties van patiënten en zorgverleners.
  • Het gebruik van het MedMij-label heeft meerdere doelen, namelijk:
  • Herkenbaarheid van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) die MedMij-deelnemer zijn;
  • Herkenbaarheid van ICT-leveranciers binnen de zorg die deelnemer zijn van MedMij;
  • Herkenbaarheid van zorgaanbieders die gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen met een bij MedMij aangesloten PGO. Het gebruik van het MedMij-label door zorgaanbieders is vastgelegd in een Licentietekst.

 

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en zorgprofessionals. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan houden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid. Met een PGO kan je jouw gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker. Dat geeft rust en regie. Als jij en jouw behandelaar goed geïnformeerd zijn, kun je samen tot de best passende zorg komen.

 

MedMij maakt spelregels voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. Alle organisaties die aantoonbaar aan deze spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Je komt het label tegen op apps, websites of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook zie je het label bij zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals. Dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

 

Data-uitwisseling op basis van standaarden

Bieden wij aan partijen in de gezondheidszorg aan die slim willen samenwerken.

 

De gezondheidszorg is er voor mensen en vooral met mensen. Digitale technieken zijn daarbij een toenemend belangrijk hulpmiddel in de gezondheidszorg. Door de groei aan digitale apparaten neemt de hoeveelheid data exceptioneel toe en zien we door de bomen het bos niet meer. Met deze informatie schetsen we hoe met een transitie data en digitale apparaten effectiever worden en de gezondheidszorg slim te faciliteren zodat de kwaliteit verbetert en ze betaalbaar blijft.

 

Analyses en adviezen van marktpartijen geven aan dat een professionele digitale omgeving voldoet aan vijf basisprincipes: eenvoudig, slim, professioneel, open en interoperabel.

Onder interoperabel verstaan ze dat digitale systemen losjes gekoppeld zijn en data-uitwisseling is aansluit op (internationale) standaarden. Ofwel de afzonderlijke systemen wisselen gegevens uit waarbij onze gebruikerstaal, zoals van artsen, ook technisch zo vertaald wordt dat de verschillende systemen de gegevens juist interpreteren. Dan biedt uitwisselen een basis voor burgers en professionals  kennis te delen, samen te werken en (keten)netwerken te vormen voor de beste gezondheidszorg.

 

Grote uitdagingen waarvoor we staan:

  1. Hoe vergoten we de capaciteit en kennis van de gezondheidszorg en zorgen we er tegelijkertijd voor dat deze betaalbaar blijft?
  2. Hoe zorgen we ervoor dat de zorgvrager centraal staat en de regie heeft?
  3. Kunnen we het onnodig zoeken (2 uur per week) door zorgverleners(organisatie) vermijden en 3 miljard per jaar besparen?
  4. Kunnen we onnodig veel studietijd (2 uur per week) van zorgmedewerkers om kennis up te date te houden effectiever maken?
  5. Kunnen we onnodige dubbele dataverwerking (3 uur per week) van medewerkers vermijden en 4,5 miljard besparen?
  6. Kunnen we de communicatie tussen ondersteuners onderling en met de zorgvrager met 22% efficiënter maken en 16 miljard besparen?
  7. Kunnen we zorgverleners actuele kennis bieden waarmee de effectiviteit van de zorg verbetert en we 8 miljard besparen?
  8. Kunnen we de zorgvrager de kennis en faciliteiten bieden waarmee ze meer zelf kunnen en de zorgvraag met 10% afneemt en we 8 miljard besparen?
  9. Kunnen we digitale data tussen systemen FAIR (Findeble, Accessible, Interoperabele, Reusable) maken?
  • Kunnen we bij datatransmissie de privacy borgen?
  • Kunnen we ervoor zorgen dat eHealth grootschalig bij het publiek bekend is en er laagdrempelige toegang is voor de zorggebruikers?

 

Welke bijdrage kan eHealth bieden?

Algemeen:

Voordelen van eHealth zoals beschreven in eHealth-monitor 2019, zijn:

  • Tijdbesparing, dataverwerking is efficiënter met minder administratieve lasten
  • Inzicht in gezondheidssituatie gaat sneller en beter daardoor betere diagnoses en behandelingen
  • Minder fouten doordat gegevens up to date zijn, daardoor hogere kwaliteit zorg
  • Meer communicatie mogelijkheden die minder tijd vragen en vernieuwende diensten mogelijkheden biedt
  • Nog niet alle zorgverleners bieden digitale zorg aan. Maar zorgverleners en patiënten worden zich steeds meer bewust van de voordelen. Bijvoorbeeld van online inzage in medische gegevens. Steeds meer artsen bieden deze dienst aan. 

 

Privacy is een belangrijke voorwaarde.

Aanbevelingen:

  1. Kies bewust voor eHealth
  2. Bevorder verbetering van digitale gegevensuitwisseling en medicatiecontrole
  3. Stimuleer ervaring in opleidingen en nascholingen, creëer ambassadeurs
  4. Informeer, communiceer en begeleid, kies bewust voor eHealth
  5. Onderzoek good/bad practices

 

Wat draagt Digeketen bij:

 

Een goede werking van elke informaticasysteem en zeker van complexe systemen staat of valt met het vinden van een goed antwoord op kernproblemen.

  1. We realiseren software in de vorm van wat wij een smart-data-driver noemen. Het is een middleware die wanneer ze aan digitale databronnen gekoppeld wordt, de data kan ontsluiten en vindbaar maakt.
  2. Met deze software wordt data naar keuze uit de systemen gehaald. Daarenboven zorgt het ervoor dat op basis van een veelzijdig gescheiden authenticatie en autorisatie mechanisme, data veilig is en conform de gewenste privacy.
  3. Met de AI maken we mogelijk dat de data met verschillende structuren en vanuit verschillende systemen, technisch verenigbaar wordt. Daarmee wordt de basis gevormd voor het delen van kennis.

 

De softwaresystemen die met onze oplossing uitgerust zijn, verbeteren zonder dat ze fundamenteel aangepast zijn. In eerste instantie laten we projectmatig en met onderzoek en testen zien welke data veilig is en welke vindbaar en vergelijkbaar is, die dat voorheen niet was.

Vanuit een planmatige aanpak schetsen we welke extra mogelijkheden er met onze oplossing er voor andere AI ontstaan in een heterogene omgeving met FAIR data. Het zijn oplossingen die nu in de markt niet gerealiseerd worden en daarmee realiseren we unieke digitale mogelijkheden.