We kunnen de gezondheidszorg slimmer maken!

Met elkaar kunnen we bestaande aanpakken en systemen in en rondom de gezondheidszorg versterken.

Welke uitgangspunten hanteren we:

  1. Iedere burger de mogelijkheden heeft om data te delen en contacten te leggen en kennis te delen, in beginsel zonder de privacy te schaden en volledig transparant wordt aangegeven wie welke data voor welke periode mag inzien.
  2. Maatschappelijke organisaties en andere dienstverleners samen een netwerk vormen voor het betrouwbaar delen van data en kennis en partijen te vinden zijn zonder dat de privacy geschaad hoeft te worden.

 

Om de transities mogelijk te maken hebben we samen met zorgorganisaties, patiënten, mantelzorgers, bedrijven en wetenschappers digitale faciliteiten ontwikkeld.

Deze gaan uit van:

  1. Vergroten van het vertrouwen bij cliënten/patiënten met een gegarandeerde privacy en regie
  2. Efficiënte samenwerking in het zorgnetwerk door betrouwbaar delen van data met zone-technologie (vergelijkbaar met de doelstellingen van Blockchain maar andere opzet) en artificiële intelligentie (AI) op alle digitale systemen van het zorgnetwerk
  3. Verbeteren van kwaliteit door het versterken van datastandaarden op een evolutionaire en dynamische wijze
  4. Door het vergroten van kennis en het interactief uitwisselen van kennis, stimuleert ze de sociale contacten en processen die daarbij spelen.

 

We zijn aangesloten bij MedMij en beschikken over het MedMij-label en zijn NEN 7510 gecertificeerd via Kiwa. Dit alles om ervoor te zorgen dat iedere burger een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) krijgt.

De uitgangspunten daarvan zijn:

Zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk inzicht in je gezondheid.

Met een PGO krijg je allerlei handige digitale functies in één omgeving, bijvoorbeeld je medische gegevens zoals je bloedgroep, vaccinaties en medicijnen die je gebruikt. Ook leefstijlfactoren kunnen inbeeld komen zoals je stappenteller of je dieet-app.

Waar komen die gegevens allemaal vandaan?

Met partijen die je geholpen hebben met je gezondheid, zoals de huisarts, het ziekenhuis, je apotheek je fysiotherapeut, halen we gegevens digitaal op in je PGO.

 

Om die data betrouwbaar uit te wisselen is er een landelijk Afsprakenstelsel waarin het ministerie van VWS, vele zorgkoepelorganisaties en de partijen in MedMij (VWS, Patiëntenfederatie Nederland en leveranciers van digitale systemen) samenwerken.

 

Om dit hoge ambitieniveau te ondersteunen hebben wij een Smart-data-driver ontwikkeld waarmee we de data (naar keuze van de eigenaar) van alle partijen en het zorgnetwerk vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en vergelijkbaar maken.

 

De uitgangspunten zijn:

  1. Regie bij de burger en eigenaar van de data (bv. zorgverlener),
  2. Gegarandeerde privacy en gebruiksvriendelijk,
  3. Netwerken met FAIR-data die real time interactieve kennis genereren en zelfleren stimuleren,
  4. Bestaande systemen transformeert en eenheid van taal met AI op praktische wijze wordt ondersteund.