Missie.

De missie is Nederland slimmer, gezonder en vitaler maken.

 

Visie

Dat met moderne digitale technieken het mogelijk is om de regie over de data bij de eigenaar ervan te leggen en data zo uitgewisseld kan worden dat de data vindbaar en vergelijkbaar is. Ook dat het mogelijk is om de digitale systemen van de gezondheidszorg zo te faciliteren dat zonder dat ze complexe aanpassingen hoeven te ondergaan ze in een netwerk van datadelen met bescherming van de privacy kunnen meedoen.

 

Aanpak

  1. Regie bij de burger en eigenaar (zoals zorgverlener) van de data;
  2. Gegarandeerde privacy en gebruiksvriendelijkheid;
  3. Netwerken met FAIR-data die real time interactieve kennis genereren en zelfleren stimuleren;
  4. Bestaande systemen transformeren en eenheid van taal met kunstmatige intelligentie (AI) op praktische wijze ondersteunen.

 

Doelen

  1. “Beschermen van privacy” en “de regie bij burger” indien het persoonlijke gezondheidsdata betreft binnen een netwerk van aanbieders van zorg/ondersteuning, voor heel Nederland;
  2. Betrouwbaar delen van data mogelijk maken met een Smart-data-driver op alle digitale systemen en in het bijzonder zorgsystemen. Met de Smart-data-driver verspreiden van moderne technieken vallend onder DLT (Distributed Ledger Technology), en Artificial Intelligence (AI), op basis van “Knowledge Graphing” en Kennis Representatie taal van de Universiteit van Leuven en zoals Department of Computer Science van de VU Amsterdam nastreeft;
  3. Versterken van het landelijk Afsprakenstelsel en MedMij door onze technologie en samenwerking. Hierdoor ontstaat een gebruiksvriendelijk landelijk en regionaal Afsprakenstelsel voor data-delen tussen systemen van de zorg en met PGO’s;
  4. Samenwerken faciliteren voor afzonderlijke leveranciers van digitale systemen in ketens en netwerken in de gezondheidszorg;
  5. Kennisdelen en leren stimuleren en sociale contacten en processen die daarvoor nodig zijn bevorderen.