Kennisgeneratie

 

  1. Combineer fysieke en virtuele bijeenkomsten

De digitale data mogelijkheden die ontstaan betekenen dat er met het leren geen afhankelijkheid is van fysieke bijeenkomsten. De dataverwerking en communicatie geven informatie en zo ontstaan er mogelijkheden de praktijk te verbinden aan de theorie en wetenschappelijke onderzoeken. Tijdens het werken in de praktijk zijn er ondersteuningsmogelijkheden via zoeken in de gevalideerde en betrouwbare data en wordt je met AI geholpen bij analyses en keuzes te maken. Ook wanneer je wilt leren is er een digitale leeromgeving die aansluit op wat iemand nodig heeft en kan er zowel in de breedte als de diepte sneller geleerd wordt. Verkrijgen van kennis wordt goedkoper en het leren vraagt minder tijd.

 

  1. Intuïtieve bediening

Met de Unexplainable AI ontstaan interactieve mogelijkheden van leren. We staan nu nog aan het begin. Wanneer we met deze wijze van digitaal werken beginnen, kunnen er met de vele interfacetechnieken van tegenwoordig de intuïtieve werking verbeteren.

 

  1. Altijd en overal te gebruiken

Onze aanpak gebruikt bestaande digitale netwerken zoals internet en GSM. Die zijn veelal 24 uur en 7 dagen per week te gebruiken en wanneer je verbinding via de netwerken hebt kun je werken en leren wanneer dat het beste uitkomt.

 

  1. Met een slimme bibliotheek altijd bekend waar de gevraagde data te vinden is.

We creëren een open adressenboek in de vorm een decentrale architectuur die functioneert als een centrale bibliotheek die de onderlinge gegevensuitwisseling faciliteert. Met Distributed Ledger technologie krijgt elke partij in het netwerk de beschikking over een digitale kluis die alleen door deze partij kan worden geopend. In deze kluis worden referenties naar informatie bewaard alsook toegangsrechten die werden verleend of werden verkregen. Een kluis is een private databank die versleuteld is met een private sleutel van de kluiseigenaar. Ze bewaart niet de data zelf, alleen de referenties om te vinden wat nodig is.

 

Het is een begin van een weg van leren werken en met stapsgewijs verbeteren en toewerken naar wat mogelijk is.

Ter illustratie een mathematisch model: