Historie

 1. Samenwerkende gezondheidszorg
 2. Regie bij de burger, zorgvrager, patiënt
 3. Partijen die hebben bijgedragen

 

De zorgorganisaties Careyn, Surplus, WIJ, Amphia ziekenhuis, MTS Breda Fysiotherapie, STIB, Mantelzorgbalans, Elipz, Huisartsen: Startdoc, Zomra, Roothans, ZeeBra, Provincie Noord-Brabant, BOM, gemeente Breda, Commerciële bedrijven, samen met mantelzorgers en individuele patiënten, mantelzorgers en mensen uit bedrijven, wetenschappers hebben in Breda gedurende een vier jaar gewerkt aan hoe kunnen we beter samenwerken en de regie bij de zorgvrager leggen?

De uitkomsten van de onderzoeken gaven de complexiteit en diversiteit van de gezondheidszorg aan en de neiging om dat te beheersen met systemen en protocollen. Die maken samenwerken complexer en behalve voor de zorgvrager ook voor zorgverleners onoverzichtelijk.

 

Een van de bouwstenen om dit op te lossen is informatisering met een gebruiksvriendelijke, informatie gevend en communicatie-faciliterende digitalisering van de informatisering.

De zorgpartijen, mantelzorgers, patiënten, wetenschappers en mensen uit bedrijven hebben dit in 2010 opgepakt. De resultante was een getoetst universeel datamodel, grafische interfacetechnieken die een gebruiksvriendelijke voorkant aantoonde en het toetsen van het datamodel met informatieprocessen aan de praktijk.

 

De uitkomsten voor de gezondheidszorginformatisering waren en zijn: Zorg ervoor dat de klant zelf en digitaal, zorgverleners kan vinden, afspraken kan maken, zelf samenwerkingsafspraken maakt en keten(s)/netwerken kan vormen ten behoeve van meer kwaliteit, effectieve en efficiënte gezondheidszorg. Zorg ervoor dat dataverwerking efficiënt is, bijvoorbeeld geen dubbele dataverwerking, en dat de informatiestromen kennis generen voor de zorgvrager en zorgverlener.

Dat kan alleen wanneer de patiënt als standaard genomen wordt en data tussen de verschillende zorgverlenersystemen uitwisselbaar zijn en inzichtelijk voor de zorgvrager.

Er  ontstaat dan een basis voor het verbeteren van de kwaliteit van leven met meer efficiëntie en effectiviteit in de gezondheidszorg. De effecten uit de projectpraktijk hebben we gelegd naast vele onderzoeken. De effecten in het kort op twee hoofdpunten:

 1. Bundelen van de gegevens van de gezondheidspraktijk in een informatie-managementdatabase. Levert op:
  1. Efficiënter werken in de gezondheidszorg, 10% rendement
  2. Effectievere gezondheidszorg, 15% rendement
  3. Slimmere gezondheidszorg, 10% rendement
 2. Iedere burger een eigen digitaal gezondheidsdossier met alle gegevens die automatisch geladen worden vanuit de (systemen) zorgverleners. De burger c.q. patiënt krijgt:
  1. Eigen regie over gegevens en gezondheid(zorg)
  2. Meer kwaliteit, comfort en veiligheid en kan, als nodig samen met familie e.d., processen kiezen, afspreken en volgen.

 

Ondertussen had in 2011 de Eerste kamer het landelijk EPD van het ministerie van VWS afgewezen vanwege privacy problemen en konden wij geen digitale voorbeelden vinden van bedrijven en technieken die mogelijk maakte wat er nodig was en is.

Dat is de reden dat we in 2012 besloten Digeketen (Digitaal georganiseerde keten) in 2013 op te richten om ervoor te zorgen dat we het wel gaan realiseren.

 

Ondertussen hebben we in samenwerking met de Universiteit van Leuven, softwareafdeling van de ING-bank en BDO-advies oplossingen gerealiseerd voor het betrouwbaar datadelen en borgen van de privacy, cruciale bouwstenen in het digitale netwerk. Ook zijn we aangesloten bij Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) om data-uitwisseling FAIR te maken.

 

Wij zijn aangesloten bij MedMij (een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, ministerie van VWS en Informatieberaad Zorg) en hebben het MedMij-label waarmee we erkend PGO, dienstverlener persoon (DVP) en zijn via Kiwa NEN-75 gecertificeerd. Samen met zorgverleners, leveranciers (DVZA), PGO’s, MedMij en VWS  zetten in op het realiseren van een digitaal afsprakenstelsel.

 

Wij beschikken over unieke en innovatieve artificiële intelligentietechnieken en blockchain achtige distributed ledger technology. Hiermee nodige we partijen uit mee te doen met betrouwbaar data-uitwisselen conform standaarden en het borgen van de privacy en beschermen van de data.

 

De zorgorganisaties die hebben bijgedragen:

Careyn, https://www.careyn.nl/locaties/noord-brabant/breda/kantoor-careyn-zorg-thuis-breda/

Surplus, https://www.surplus.nl/

Stichting WIJ, Zorgvoorelkaar Breda, https://wijbegintbijjou.nl/

Amphia ziekenhuis, https://www.amphia.nl/over-ons

MTS Breda Fysiotherapie, https://www.breda-fysiotherapie.nl/

Steunpunt Informele Zorg Breda STIB, https://www.stib-breda.nl/

Mantelzorgbalans, Stichting Elipz, ZeeBra

Huisartsen: Startdoc, https://www.huisartsen-stardoc.nl/

gezondheidscentrum "Het Zomerhuis", https://www.huisarts-breda.com/

Huisarts Roothans, https://roothans.hethuisartsenteam.nl/home

Fysiotherapiepraktijk Breda West Paramedisch Centrum, https://bredawest.nl/

Fysiotherapiepraktijk PMC Heusdenhout, Breda, https://fysiotherapieheusdenhout.nl/

Fysiotherapiepraktijk Doornbos Fysiogroep, Breda, https://www.doornbosfysio.nl/

Fysiotherapiepraktijk Gezondheidscentrum Vrachelen,  Oosterhout, https://www.gezondheidscentrumvrachelen.nl/fysiotherapie-en-psychologie