Ontwikkelingen

 

Van Artificiële Intelligentie (AI) wordt verwacht dat het sterk bepalend is voor onze toekomstige welvaart en welzijn.

In 2019 hebben VNO-NCW, MKB-Nederland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), TNO, Topteam Dutch Digital Delta, IBM, Seedlink, Philips, en Ahold Delhaize een position paper geschreven, waarin acties en aanbevelingen staan voor een gezamenlijke AI-aanpak. Een belangrijk speerpunt is het bouwen aan een Nederlandse AI-Coalitie.

 

Met onze oplossingen en AI kunnen we daaraan een goede bijdrage leveren.

De vijf thema’s in de alliantie zijn:

  1. Human capital
  2. Innovatie & research
  3. Data delen
  4. Maatschappelijke acceptatie, kaders en inclusiviteit
  5. Startups en scale-ups

 

Op het onderdeel data delen nemen we een unieke positie in waarmee de overige thema’s versterkt worden.

We werken aan een Eureka-project voor het versterken van AI. Hierin werken we samen met Department of Computer Science van de VU Amsterdam, DTL (Dutch Techcentre for Life Sciences), Universiteit van Leuven Departement Computerwetenschappen, BDO-advies en Cisco om de AI in de gezondheidszorg mogelijk te maken.

 

https://www.vno-ncw.nl/standpunten/artificial-intelligence-ai